Fiore KindZorg is gespecialiseerd in het gedrag en de communicatie van een kind. Er wordt een basis gelegd in het analyseren van specifiek gedrag. Als deze helder is, kan er een concreet perspectief geschetst worden van het leren van vaardigheden.

Fiore KindZorg begeleidt vooral kinderen met autisme en gedragsproblemen, taal en spraak problemen, (in combinatie met) een ontwikkelingsachterstand.

 

Trajectverloop:

Allereerst kunt u contact opnemen voor een intake/kennismakingsgesprek. Als deze voor u prettig verloopt en de zorg in eerste instantie passend blijkt, volgt de observatie. Dit om de hulpvraag te concretiseren. Als uit de observatie blijkt dat Fiore KindZorg passend is, volgt de aanmelding. Hierna zal er contact worden opgenomen (als deze er nog niet is), met een jeugd en gezinswerker of een consulent / generalist van de gemeente, om de beschikking vanuit de jeugdwet aan te vragen. Fiore KindZorg werkt ook samen met diverse organisaties en medisch specialisten, waardoor een directe verwijzing ook mogelijk is om de jeugdzorg te starten.

Zodra de zorg van start gaat, vindt de observatieperiode plaats. Deze duurt enkele weken, waarin we de doelen gaan concretiseren en het gedrag zullen analyseren. Hierna wordt er een begeleidingsplan en een programma opgesteld met daarin alle doelen m.b.t. vaardigheden die van belang zijn voor uw kind.

Het programma wordt uitvoerig aan u toegelicht en uitgelegd. Waar uw hulp nodig, zullen we deze vragen en u wordt actief meegenomen in het trajectverloop van uw kind. Gestelde doelen worden tijdens iedere training beoefend en getoetst, zodat we stap voor stap de ontwikkeling stimuleren.

 

Fiore KindZorg hanteert als basis de visie:

 

Wat kan uw kind allemaal al ?

 

Vanuit dit uitgangspunt gaan we samen met u als ouder, kijken naar de wensen en mogelijkheden van uw kind en welke inzet van begeleiding wenselijk is.
We werken vanuit de mogelijkheden die uw kind heeft. Wat kan uw kind allemaal? Dit vormt een basis van de ontwikkeling van een kind. Vanuit dit oogpunt werken we aan de vaardigheden die uw kind nog moet leren en waar wij bij helpen.

U als ouder betrekken we volledig binnen het opstarten van een programma voor uw kind.

 

Belangrijke basisprincipes die gehanteerd worden zijn als volgt:

 • Belonen van gewenste gedragingen
  We zorgen ervoor dat ongewenst gedrag een kind niets oplevert. Gewenst gedrag wordt beloond waardoor dit zal versterken.
 • Succeservaringen creëren
  We creëren zoveel mogelijk situaties waarin een kind succes ervaart. Dit verhoogt de motivatie, leren blijft op deze manier leuk.
 • Inspelen op interesses van het kind
  We spelen in op de interesses van een kind. Dit zorgt voor eigen initiatieven en motivatie.
 • Gebruik van spel
  Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Door de inzet van spel blijft het oefenen aan vaardigheden leuk en blijft een kind gemotiveerd.