Fiore KindZorg begeleidt kinderen met autisme en gedragsproblemen, in combinatie met een (taal-)ontwikkelingsachterstand.

Na uw aanmelding wordt er een intakegesprek met u als ouder(s) gepland. Daarna formuleren we een hulpvraag.

Wanneer deze helder is, vindt een observatie plaats. Dan wordt er een begeleidingsplan en programma opgesteld met daarin alle doelen m.b.t. vaardigheden die van belang zijn voor uw kind.

Het programma wordt uitvoerig toegelicht en uitgelegd. Waar uw hulp nodig, zullen we deze adequaat inzetten.

Doelen worden tijdens iedere training beoefend en getoetst, zodat we stap voor stap de ontwikkeling stimuleren.

 

Fiore KindZorg hanteert als basis de visie:

 

Wat kan uw kind allemaal al ?

 

Vanuit dit uitgangspunt gaan we samen met u als ouder, kijken naar de wensen en mogelijkheden van uw kind en welke inzet van begeleiding wenselijk is.
We werken vanuit de mogelijkheden die uw kind heeft. Wat kan uw kind allemaal? Dit vormt een basis van de ontwikkeling van een kind. Vanuit dit oogpunt werken we aan de vaardigheden die uw kind nog moet leren en waar wij bij helpen.

U als ouder betrekken we volledig binnen het opstarten van een programma voor uw kind.

 

Belangrijke basisprincipes die gehanteerd worden zijn als volgt:

 • Belonen van gewenste gedragingen
  We zorgen ervoor dat ongewenst gedrag een kind niets oplevert. Gewenst gedrag wordt beloond waardoor dit zal versterken.
 • Succeservaringen
  We creëren zoveel mogelijk situaties waarin een kind succes ervaart. Dit verhoogt de motivatie, leren blijft op deze manier leuk.
 • Inspelen op interesses
  We spelen in op de interesses van een kind. Dit zorgt voor eigen initiatieven en motivatie.
 • Gebruik van spel
  Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Door de inzet van spel blijft het oefenen aan vaardigheden leuk en blijft een kind gemotiveerd.