Intakegesprek

Nadat er een hulpvraag is gesteld, vindt het intakegesprek plaats. Dit kan binnen de praktijk plaatsvinden, maar ook bij u thuis.

De hulpvraag wordt besprokenen in kaart gebracht. Gekeken wordt of onze hulp geboden kan worden en of deze de juiste is.

Hierna wordt een observatie gepland.

 

Observatie

Tijdens een observatie wordt er gekeken naar het functioneren van uw kind. De hulpvraag is in kaart gebracht waar dan ook de focus op ligt tijdens de observatie. Observaties worden gedaan op de plaats waar het probleemgedrag zich voordoet of de hulpvraag het beste kan worden geanalyseerd. Dit kan op de praktijk zijn, in de thuissituatie, maar ook op school of elders. De observatie wordt uitgeschreven en gedeeld met ouders, hierna volgt een plan van aanpak en wordt een begeleidingsplan opgesteld.

 

Individuele begeleiding
Individueel wordt er getraind op de praktijk, maar dit is ook mogelijk bij u thuis wanneer zich hier moeilijkheden voordoen.

Individuele begeleiding zal zich voornamelijk richten op de 1 op 1 situatie met uw kind. Denk aan het oefenen van taalvaardigheden, communicatievaardigheden, spel en basisvaardigheden met betrekking tot de bevordering van de zelfredzaamheid. Wanneer de begeleiding in de thuissituatie plaatsvindt kan er ook aandacht besteed worden aan de sociale vaardigheden, denk aan omgang en samenspel met broers en zussen.

 

Groepsbegeleiding 

Spelenderwijs wordt er in groepsverband getraind. Hoofddoel is het vergroten van de sociale vaardigheden. Er worden zowel binnen als buiten activiteiten gehouden. De kinderen werken en spelen samen en hebben voornamelijk plezier, waardoor de motivatie tot oefenen van vaardigheden aanwezig is en ze graag terugkomen. Communicatievaardigheid is ook een belangrijk onderdeel.

Samenwerken, communiceren maar ook samen spelen is een groot doel tijdens de groepsbegeleiding.
De groepen worden samengesteld op basis van ontwikkelingsniveau, rekening houdend met de leeftijd.

 

Schaduwen op school

Met ‘schaduwen op school’ wordt bedoeld dat uw kind op school wordt ondersteunt, met als doel zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het onderwijs en stap voor stap te integreren binnen het onderwijs. In het kader van het passend onderwijs, spelen we in op de hulp die het kind nodig heeft om deel te nemen aan de huidige klassetting.

Een schaduw ondersteunt het kind tijdens de momenten waarin hij/zij net een kleine ondersteuning kan gebruiken. Denk aan een taak iets kleiner maken om op deze manier langzaam de gehele instructie te kunnen opvolgen, hulp bieden tijdens meervoudige instructies of inspringen bij de kringsituaties, de sociale setting als een pauze, maar ook bij het zelfstandig werken. Een schaduw wordt ingezet met als hoofddoel dat ze zo snel mogelijk weer wordt afgebouwd, zodat een kind niet afhankelijk zal worden van de schaduw. Op deze manier krijgt een kind alle ruimte en tijd om zo zelfstandig mogelijk aan het onderwijs deel te nemen.

 

Ouderbegeleiding
Naast bovenstaande programma's, bieden we ook intensieve ouderbegeleiding. In vrijwel alle trajecten worden ouders meegenomen, echter zien we ook regelmatig specifieke vragen terugkomen op ouderbegeleiding. Middels onze principes, begeleiden we ouders, om hun kind zo eenduidig mogelijk te benaderen. Hoe om te gaan met het autisme, maar ook hoe om te gaan met gedragsproblemen, zijn hulpvragen die behandeld kunnen worden.

 

We bieden geen dagbesteding of dagopvang voor kinderen.