Welkom bij Fiore KindZorg

Fiore KindZorg is een organisatie voor het begeleiden van kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis, gedragsproblemen, taal - spraak problemen, en een ontwikkelingsachterstand.

Middels onze visie en specialisatie in het gedrag van kinderen, proberen we kinderen vaardigheden te leren en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ons hoofddoel is om kinderen klaar te stomen en te integreren richting het onderwijs of een groepssetting.

De laatste jaren is Fiore KindZorg zich gaan specialiseren en richten op kinderen die geen passende onderwijsplek kunnen vinden of kinderen die nog niet volledig klaar zijn voor het onderwijs. Vaak doordat gedrag belemmerd in het functioneren, dat voortkomt uit het autisme, maar ook door spraak en taal problematiek. Fiore KindZorg zet programma's op voor deze doelgroep kinderen, om hen hiervoor klaar te stomen en via deze weg toch op een passende groep of onderwijssetting te kunnen instromen.


Begeleiding wordt geboden in verschillende begeleidingsvormen, zoals 1 op 1, in een groepssituatie of binnen de klassetting.

 

Met u als ouder werken we samen, om uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Ieder kind verdient de hulp en begeleiding die hij nodig heeft.

Fiore KindZorg stimuleert spelenderwijs, stap voor stap, de ontwikkeling van uw kind.

Met de volgende 2 doelen,

 

Uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in onze samenleving.

Uw kind klaarstomen voor, en integreren binnen, het onderwijs