Welkom bij Fiore KindZorg

Fiore KindZorg is een praktijk in het begeleiden van kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis, gedragsproblemen en

een (taal-) ontwikkelingsachterstand.

Middels onze visie en kijk naar gedrag, willen we kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, maar willen we kinderen ook begeleiden en integreren naar het onderwijs of een groepssetting.
De laatste jaren is Fiore KindZorg zich gaan richten op kinderen die geen passende onderwijsplek kunnen vinden. Fiore KindZorg zet  programma's op voor kinderen, om hen hiervoor klaar te stomen.


Begeleiding wordt geboden in verschillende begeleidingsvormen, zoals 1 op 1, in een groepssituatie of binnen de klassetting.

 

Samen met u als ouder, werken we samen, om uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Ieder kind verdient de hulp en begeleiding die hij nodig heeft.

Fiore KindZorg stimuleert spelenderwijs, stap voor stap, de ontwikkeling van uw kind.

Met de volgende 2 doelen,

 

Uw kind zo zelfstandig mogelijk  te laten functioneren in onze samenleving.

Uw kind klaarstomen en integreren binnen het onderwijs