Fiore KindZorg begeleidt kinderen met autisme en gedragsproblemen, in combinatie met een (taal-)ontwikkelingsachterstand.

Na uw aanmelding wordt er een intakegesprek met u als ouder(s) gepland. Daarna formuleren we een hulpvraag.

Wanneer deze helder is, vindt een observatie plaats. Dan wordt er een begeleidingsplan en programma opgesteld met daarin alle doelen m.b.t. vaardigheden die van belang zijn voor uw kind.

Het programma wordt uitvoerig toegelicht en uitgelegd. Waar uw hulp nodig, zullen we deze adequaat inzetten.

Doelen worden tijdens iedere training beoefend en getoetst, zodat we stap voor stap de ontwikkeling stimuleren.

Voor meer informatie over de inhoud van een programma, verwijzen we u naar kopje 'ABA' onder 'Werkwijze'.

 

Fiore KindZorg hanteert als basis de visie:

 

Wat kan uw kind allemaal al ?

 

Vanuit dit uitgangspunt gaan we samen met u als ouder, kijken naar de wensen en mogelijkheden van uw kind en welke inzet van begeleiding wenselijk is.
We werken vanuit de mogelijkheden die uw kind heeft. Wat kan uw kind allemaal? Dit vormt een basis van de ontwikkeling van een kind. Vanuit dit oogpunt werken we aan de vaardigheden die uw kind nog moet leren en waar wij bij helpen.

U als ouder betrekken we volledig binnen het opstarten van een programma voor uw kind.