ABA ; APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, oftewel de toegepaste gedragsanalyse. Een methode die speciaal ontwikkeld is voor het aanleren van vaardigheden voor kinderen met autisme. Het effect van ABA is wetenschappelijk bewezen.

Volgens een protocol die naast het begeleidingsplan wordt gehanteerd, worden verschillende vaardigheden volgens de principes van ABA getraind.
Zoals taalvaardigheden, denk aan het vragen om hetgeen een kind wil, het benoemen van items en dingen om zich heen, het opvolgen van instructies maar ook het luisteren en interactie hebben. Imitatievaardigheden, spelvaardigheden zowel individueel als samenspel en de sociale vaardigheden worden getraind. Net als visuele vaardigheden zoals het maken van oogcontact en gericht kijken, motorische vaardigheden en imitatie. Daarnaast worden er doelen gesteld rondom de basisvaardigheden, denk aan dagelijkse vaardigheden zoals o.a. aankleden, zelfstandig naar het toilet gaan (hiervoor bieden we ook een zindelijkheidstraining), het (willen en kunnen) eten en drinken.

 

De VB-Mapp wordt gehanteerd als assessment gebaseerd op het verbale gedrag van een kind. Hierin wordt de voortgang adequaat gevolgd en gescoord. Stap voor stap wordt uw kind gestimuleerd in de ontwikkeling.

 

Belangrijke basisprincipes die gehanteerd worden zijn als volgt:

 • Belonen van gewenste gedragingen
  We zorgen ervoor dat ongewenst gedrag een kind niets oplevert. Gewenst gedrag wordt beloond waardoor dit zal versterken.
 • Succeservaringen
  We creëren zoveel mogelijk situaties waarin een kind succes ervaart. Dit verhoogt de motivatie, leren blijft op deze manier leuk.
 • Inspelen op interesses
  We spelen in op de interesses van een kind. Dit zorgt voor eigen initiatieven en motivatie.
 • Gebruik van spel
  Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Door de inzet van spel blijft het oefenen aan vaardigheden leuk en blijft een kind gemotiveerd.

 

Door het hanteren van bovenstaande principes, is het mogelijk om de ontwikkeling en het gedrag van uw kind optimaal te stimuleren. Wij zijn er om u hierin te begeleiden, coachen en superviseren. Met als doel uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zijn/haar natuurlijke omgeving.